maandag 15 april 2013

AMISH GEMEENSCHAP


De Amish: godvrezend en wereldvreemd

De Amish (spreek uit: 'Aamiesj') zijn een godsdienstige geloofsgemeenschap die in de zeventiende en achttiende eeuw uit Europa naar de noordoostelijke staten van de Verenigde Staten en het zuiden van Canada vluchtten om een nieuw bestaan als boeren en handwerkslieden op te bouwen. Ze zijn tegen het gebruik van moderne hulpmiddelen, spreken een eigen taal, zijn zeer godvrezend en leven nog zoals hun voorvaderen. Deze special gaat over hun gesloten gemeenschappen, hun gewoonten en hun eenvoud.


Kenmerken Amish-gemeenschap

Per jaar trekken miljoenen dagjesmensen en andere toeristen (ook veelal uit Europa) richting Lancaster County in het zuidoosten van de staat Pennsylvania om in het land van de automobiel iets merkwaardigs te zien: zwarte, gesloten of halfopen vierwielige koetsjes met een paard ervoor. Aan de teugels een man in een heel ouderwets pak, een breedgerande hoed op het hoofd en met een baard, alleen om de kin. Naast hem een vrouw met een merkwaardig luifelhoedje op, dat haar gezicht, van opzij bekeken, helemaal verbergt en in al even ouderwetse kleding als haar man. Het zijn Amish. En hoewel ze al eeuwenlang in Amerika wonen en werken, trekken ze zich niets aan van de moderne, jachtige wereld om hen heen.

Ze hebben hun eigen scholen, zijn niet verzekerd, gaan niet in militaire dienst en doen niet mee aan verkiezingen. Ze gebruiken geen stromend water, gas uit de openbare gasleiding, electriciteit of telefoon in hun boerderijen. Ze bezitten bovendien geen auto's of andere motorvoertuigen om het land mee te bewerken. Ook radio en tv zijn uit den boze. Het zijn rustige en hardwerkende mensen in hun eigen wereldje. De mannen zijn voornamelijk landbouwer, veeteler of soms handwerksman. De vrouwen zorgen voor de kinderen, bakken, koken en maken samen met de andere vrouwen prachtige quilts (lappendekens). Onderling spreken ze een soort Duits dialect en bemoeien zich alleen met buitenstaanders (alle niet Amish heten the English) als het nodig is: om spullen te kopen en te verkopen. Ze staan voor nederigheid, eenvoud, hard werken, de saamhorigheid van de familie en de leefgemeenschap. Ze schuwen omgang met de buitenwereld.

Woongebied Amish

De Amish wonen in 22 staten van de VS en in de staat Ontario in Canada (rond het merengebied). De oudste groep woont in Lancaster County en de omringende districten van de staat Pennsylvania: zo'n 18.000 mensen. Het totale aantal Amish-leden in de diverse woongroepen wordt geschat op zo'n 180.000 personen. Al zijn er veel verschillende stromingen binnen de Amish-gemeenschappen, uiteenlopende godsdienstige en maatschappelijke leefregels, ze hebben één ding gemeen: hun christelijk geloof, dat zeer bijbelvast is en heel oud.
De Amish: De Europese oorsprong

De Amish: De Europese oorsprong

De zestiende eeuw is de tijd van de kerkhervorming in West-Europa. Al in de veertiende eeuw waren er mensen die zich verzetten tegen de invloed van de Katholieke Kerk in het dagelijks leven. Het waren…
De Amish: Vervolging in Europa

De Amish: Vervolging in Europa

De ernst en rechtlijnigheid waarmee de wederdopers hun geloof beleden en aan hun denkbeelden vasthielden, bezorgden hen weliswaar veel respect, maar ook veel ellende. Ze werden zowel door de Rooms-Kat…
De Amish: Vestiging in de Nieuwe Wereld

De Amish: Vestiging in de Nieuwe Wereld

De wederdopers van Jacob Ammann hadden het moeilijk. Door hun strenge en sobere levenshouding en onbuigzame overtuiging werden ze soms ook in de Elzas het doelwit van vervolging. In dit artikel zien w…
De Amish: Oude regels en gebruiken

De Amish: Oude regels en gebruiken

De Amish leven nog steeds volgens oude regels, zelfs in hun taalgebruik. Ze wijzen alles af wat modern is en zeker elke vorm van luxe. Hun godvrezendheid betekent gehoorzaamheid aan de traditionele re…
De Amish: Geloofsbeleving in de praktijk

De Amish: Geloofsbeleving in de praktijk

De Amish leven dus in hun afgesloten gemeenschappen. Hun levensmotto is: bidden en werken. Gehoorzaamheid, gemeenschapszin en jezelf wegcijferen staan hoog in hun vaandel. Hun religieuze leiders zien…
De Amish: Onderwijs en huwelijk

De Amish: Onderwijs en huwelijk

Kinderen zijn voor de Amish-gemeenschap heel belangrijk. Waar in onze moderne Westerse wereld twee à drie kinderen zo'n beetje het maximum is, hebben Amish-echtparen er meestal veel meer: tien kindere…
De Amish: Het gezinsleven

De Amish: Het gezinsleven

De rond tweehonderdduizend Amish in de USA wonen voornamelijk in de noordoostelijke staten en het midwesten. De Amish-streek bij uitstek waar de strengste leden wonen is het district Lancaster County…
De Amish: Het saamhorigheidsgevoel

De Amish: Het saamhorigheidsgevoel

Uit de vorige artikelen kwamen behalve de nadruk op het traditionele geloof en het vermijden van contact met de buitenwereld als opvallende eigenschappen van de Amish naar voren. Deze keer aandacht vo…
De Amish: Interne en externe gevaren

De Amish: Interne en externe gevaren

Ogenschijnlijk gedijen de Amish goed in hun achttiende eeuwse levenswijze. Elke twintig jaar blijken ze zich in aantal te verdubbelen. De vrouwen krijgen gemiddeld zeven kinderen en 80% van de opgroei…Old Amish postcard


Quilts hanging on barn ....... Amish Country

Wille Petersheim with wife and son

.


Amish Family


Great picture.

Must be warm weather because they are bare footed, lol


Log Cabin Quilt Shop Bird in Hand, PA


Amish Family - Bing Images

Amish bedroom


Sturbridge Village, Massachusetts, USA

Churning butter

Amish dresses


Little Amish men ... photo by Jmarie on Deviantart

The happiness of a baby


An Amish man pulls his horse-drawn buggy across traffic in Lancaster County, Pa.Geen opmerkingen:

Een reactie posten